Årsmøte

Skriv ut

Innkalling til årsmøte i distriktet.no

Det blir med dette kallet inn til åpent årsmøte i nettverksorganisasjonen distriktet.no

2. april 2011 kl. 12.00

i Bruksbutikken, Ørsta sentrum.

Sakliste:

1. Konstituering

2. Meldinger - regnskap

3. Valg av nytt styre og andre tillitsfolk

4. Innkomne saker til behandling

Alle er velkomne, medlemmer og andre venner av distrikta. Medlemskap kan tegnes på stedet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret, ved sekretær Eldar Høidal, i hende innen 25.3.11.

Styret